Speedtest ความเร็วเน็ตมือถือของค่ายไหนเร็วที่สุด Ookla ได้ทำสถิติไว้

Ookla®เปรียบเทียบการทดสอบที่ผู้ใช้เริ่มต้นใช้ในแอปพลิเคชันมือถือ
Speedtest iOS และ Android จากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่ ๆ  ในประเทศไทยเพื่อตรวจสอบว่าใครมีความเร็วเครือข่ายมือถือที่เร็วที่สุด

วิธีการทำงานของคะแนนความเร็วเมื่อวิเคราะห์ผู้ให้บริการที่เร็วที่สุด Ookla พิจารณาผู้ให้บริการชั้นนำ (ผู้ให้บริการทั้งหมดที่มีตัวอย่างทดสอบทั้งหมด 3% ขึ้นไปในตลาดในช่วงเวลานั้น) จากนั้นจะพิจารณาผู้ให้บริการที่เร็วที่สุดโดยใช้คะแนนความเร็วซึ่งรวมเอาการวัดความเร็วในการดาวน์โหลดและอัปโหลดของผู้ให้บริการแต่ละรายเพื่อจัดอันดับประสิทธิภาพของความเร็วของเครือข่าย (90% ของคะแนนความเร็วขั้นสุดท้ายคือความเร็วในการดาวน์โหลดและ 10% ที่เหลือสำหรับความเร็วในการอัปโหลด) คะแนนความเร็วใช้ trimean ที่ปรับเปลี่ยนเพื่อแสดงความเร็วในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่มีอยู่ในเครือข่ายของผู้ให้บริการ

เอไอเอสเป็นผู้ชนะรางวัล
Speedtest Awards
ของประเทศไทยสำหรับความเร็วเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในช่วง Q1-Q2 2018
เพื่อให้ได้รางวัลนี้เอไอเอสได้รับคะแนนความเร็ว 14.65
ความเร็วในการดาวน์โหลดเฉลี่ย 17.46 Mbps และความเร็วในการอัพโหลดเฉลี่ย
9.44 Mbps

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: