อังกฤษใช้ 55 ชั่วโมงโดยไม่ต้องใช้ ถ่านหิน ผลิตไฟฟ้าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์

ถ่านหิน ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงของทุกประเทศที่มีการใช้งานเยอะที่สุดในโลกมานาน นิยมนำมาผลิตไฟฟ้า แต่ก็มีข้อเสียคือเมื่อเผาไหม้แล้วเป็นสาเหตุของสภาวะเรือนกระจก ปัจจุบันหลายประเทศพยายามลดการใช้ถ่านหินในการผลิตไฟฟ้าด้วยการใช้พลังงานทดแทน

ตัวอย่างล่าสุดว่าเชื้อเพลิงถ่านหินที่ฟุ่มเฟือยที่สุดแห่งหนึ่งถูกบีบออกจากตลาดได้ในสัปดาห์นี้ที่อังกฤษโดยมีการบันทึก 55 ชั่วโมงโดยไม่มีโรงไฟฟ้าใด ๆ ที่ผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยการเผาถ่านหิน

ไม่มีถ่านหินใช้สำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยสถานีในสหราชอาณาจักรตั้งแต่เวลา 10.25 น. ในลอนดอนในวันจันทร์ถึง 5:10 น. ในวันพฤหัสบดีนี้ตามข้อมูลตารางที่รวบรวมโดย Bloomberg ในเวลาเดียวกันกังหันลมผลิตพลังงานมากขึ้น

U.K. เป็นผู้เริ่มใช้พลังงานทดแทนในช่วงต้นและมีกังหันลมนอกชายฝั่งมากกว่าประเทศอื่น ๆ นอกจากนี้ยังมีแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่สามารถตอบสนองความต้องการได้มากขึ้นเนื่องจากโรงไฟฟ้าเก่าเก่าปิดลงอย่างถาวร รัฐบาลมีเป้าหมายที่จะปิดโรงงานถ่านหินทั้งหมดภายในปี พ. ศ. 2568 และได้ให้ความสำคัญกับการเข้าถึงแหล่งพลังงานหมุนเวียน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: